OPTIMALNIM ODRŽAVANJEM SVOG AUTOMOBILA, VI ĆETE KONTROLISATI NJEGA , A NE ON VAS !

Auto servis: Dragan Miladinović - Feder, Ustanička 25 , 35210 Svilajnac

 

Reč po reč . . .
Usluge
Šta je reglaža
Uređaji za reglažu
Kako funkcioniše reglaža
Šta se preporučuje
Šta je balansiranje
Šta treba znati o felnama
Šta je ispravljanje felni
WEAR test
Kakvu ulogu imaju gume
O montaži guma
Proces krpljenja guma
Presek pneumatika
Zamena šofer-šajbne
Podešavanje svetala
Par fotografija
Literatura
Kontakt
Foto bonus

KRPLJENJE GUMA?

Krpljenje guma je naizgled jednostavan posao, medjutim, spada u veoma ozbiljne zahvate.
Krpljenje unutrašnjih guma je jednostavno, medjutim, većina vulkanizera posle provere gumu montira mokru pa ta voda vrmenom izaziva koroziju felne do njene neupotrebljivosti. Pre krpljenja unutrašnje gume preporučljivo je obraditi otvor na gumi zbog mogućnosti širenja istog.

Mnogo komplikovanije je krpljenje tubelles guma.
Mala oštećenja je najbolje krpiti vrucim vulkaniziranjem ili flekicama, tzv. pečurkama jer se njihovim postavljanjem najmanje oštećuju čelična platna gume. Dosta se koriste i tubelles čepovi, ali njhovim ugrađivanjem postoji mogućnost oštećenja čeličnog platna u gumi pa je ona nepouzdana za brze vožnje.

Ako je oštećenje gume veće, preporučuje se zamena novom gumom – a u nuždi se preporučuje vruće vulkaniziranje. Ako je auto dugo vožen sa probušenom gumom, a predmet koji ju je oštetio stoji u njoj, ostaviće trajno veći otvor i oštetiće čelično platno pa je krpljenje takve gume tubelles čepom nesigurno (moze se dogoditi da čep izleti).

 

 

www.as-feder.com