OPTIMALNIM ODRŽAVANJEM SVOG AUTOMOBILA, VI ĆETE KONTROLISATI NJEGA , A NE ON VAS !

Auto servis: Dragan Miladinović - Feder, Ustanička 25 , 35210 Svilajnac

 

Reč po reč . . .
Usluge
Šta je reglaža
Uređaji za reglažu
Kako funkcioniše reglaža
Šta se preporučuje
Šta je balansiranje
Šta treba znati o felnama
Šta je ispravljanje felni
WEAR test
Kakvu ulogu imaju gume
O montaži guma
Proces krpljenja guma
Presek pneumatika
Zamena šofer-šajbne
Podešavanje svetala
Par fotografija
Literatura
Kontakt
Foto bonus

UREĐAJI ZA REGLAŽU?

Sama reglaža se nekada radila najobičnijim metrom ili drugim rekvizitima.
Razvojem puteva, poboljšavanjem njihovog kvaliteta i inovacijama, na temu automobilske tehnike i tehnologije, razvijaju se i novi uređaji za centriranje trapa.
U osnovi, postoje dve vrste uređaja: ispravni - odnosno tačni i neispravni - odnosno netačni. Ovo nije zvanična teorijska podela već je delo samog Autora, a potiče iz stava da su to merni instrumenti pa bi se prema njima tako trebalo i ophoditi.

Dakle, kroz istoriju reglaže pa sve do danas, merni instrumenti su bili:
metar i slično;
mehanički uređaji sa ogledalima;
optički merni instrumenti;
i kompjuteri.

Kod kompjutera postoji 6 do sada proizvedenih generacija sa mnogo različitih proizvođača i manje ili više sličnim karakteristikama:
1. Generacija računara sa dve elektronske glave i mehaničkom vezom sa računarom;
2. Generacija računara sa četiri elektronske glave, mehaničkom vezom između njih (lastiž) i mehaničkom vezom sa računarom;
3. Generacija računara sa četiri elektronske glave, laserskom vezom između njih i mehaničkom vezom sa računarom;
4. Generacija računara sa četiri elektronske glave, IC vezom(8x8) između glava i mehaničkom vezom sa računarom;
5. Generacija računara sa četiri elektronske glave, laserskom vezom između glava i računara.
6. Najnovija generacija računara sa 3D tehnologijom i CCD kamerama nastala je kao sinteza svih dole navedenih nedostataka predhodnih generacija:
-mogućnost pada elektronske glave;
-obavezno vremensko baždarenje;
-opasnost pada sistema računara u slučajevima kada spone “zaribaju” pa se moraju pokrenuti udarcima.

Kod 6. generacije računara baždarenje se vrši samo kod postavljanja uređaja ili promene njegove lokacije. Elektronske glave su zamenjene takozvanim “projektorima” koji su mehanički pa je samim tim izbegnut rizik pada sistema zbog istih. Generalno gledano ova generacija računara predstavlja dobru zaštitu i mušterije i vlasnika uređaja i neprikosnovena je što se tiče tačnosti jer nema mogućnosti “kompjuterske greške”. Uvodjenjem 3D tehnologije zasnovane na IVS (Inegrated Video Systen-Integrisani Video Sistem) kamerama otvara se novo poglavlje u ovoj oblasti.
Do sada smo na točkovima imali prava čuda tehnologije sa mini PS računarima, optikom sa vojnih uređaja i jako osetljivim potenciometrima, jednom rečju tehnologiju previše osetljivu za rad u vlazi i prašini, sklonu kvaru zbog čestih vibracija (udaraca i padova) i obaveznu kontrolu i podešavanje bar jednom godišnje.
Kako to obično biva jedan čovek poče da razmišlja čemu sve to, kada on, kao pravi majstor, okom vidi da li je osa, nagib, trag, itd, dobar ili ne.
To beše početak 3D (trodimenzionalnog) sistema. Prvi uređaj je bio preskup i veličine prosečnog kontejnera, ispunjen računarima, kamerama i ostalom elektronskom opremom. Razlike nije ni bilo. Međutim u ovo doba meteorske brzine u razvoju računarske tehnologije rešenje se pojavilo.
Korišćenjem PS računara, kartica za brzu obradu grafike i kamera visokog stepena definicije, koje sve vreme merenja snimaju defleksivne ploče sa krugovima koje su na točkovima pa na taj način (mozda zvuči komplikovano) trodimenzionalnu sliku točkova, samom tim oba trapa i samog vozila.
Time trenutno očitavamo sve primarne (raspon, nagib i zatur) i sekundarne(nagib osnog bolcna, razlike uglova motanja, maksimalni zaokret....) uglove za manje od dva minuta, bez dizanja, kablova, elektronike na točkovima i svih komplikacija.

Uređaj se nikad ne podešava, ''UVEK'' radi tačno.
Da, to ne bi bilo sve, 3D merenje nam je donelo mnoge podobnosti kao: (tačno merenje pomeraja točka u odnosu na točak na istoj osovini, pomeraj osovine u odnosu na osovinu, ose u odnosu na osu i dijagonale,(to znači celokupno stanje šasije vozila).
Zašto bi to bilo sve? Mašina meri prečnike točka poredi ih i pokazuje razlike tako da znate istrošenost guma i da li vam auto ''boluje'' od konusnog efekta (jedna strana gume više istrošena od druge) pa ili vuče ili ne vuče u stranu. Pomenućemo i merenje Akermanovih osa i visine vozila, ali vas nećemo zamarati detaljima.
Praktično ova generacija računara je neuništiva.
U verziji aparata 770 (na slici) aparat sam dok se auto diže na dizalici, pomera (podiže) kamere i međusobno ih sinhronizuje trećom kamerom. Možete izvesti kola unapred i ''PRVI PUT'' imati zaista polaznu liniju za ''štelovanje trapa''.

Uređaji imaju bazu podataka sa animacijama za podešavanje SVIH vozila, a kao varijante: kontrola glasom, povezivanje u mrežu (na internet), jednostavnost korišćenja, preglednost, brzinu...........

Novi kompjuter za reglažu 4. generacije
Stari kompjuter za reglažu
Optička reglaža

Način učitavanja uglova

Kompjuterska reglaža

Kompjuter za reglažu najnovije generacije

Geoliner 770

 

 

www.as-feder.com