OPTIMALNIM ODRŽAVANJEM SVOG AUTOMOBILA, VI ĆETE KONTROLISATI NJEGA , A NE ON VAS !

Auto servis: Dragan Miladinović - Feder, Ustanička 25 , 35210 Svilajnac

 

Reč po reč . . .
Usluge
Šta je reglaža
Uređaji za reglažu
Kako funkcioniše reglaža
Šta se preporučuje
Šta je balansiranje
Šta treba znati o felnama
Šta je ispravljanje felni
WEAR test
Kakvu ulogu imaju gume
O montaži guma
Proces krpljenja guma
Presek pneumatika
Zamena šofer-šajbne
Podešavanje svetala
Par fotografija
Literatura
Kontakt
Foto bonus

IZVORI SLIKA I TABELA

1. Priručnik centra za motorna vozila AMSS (tabela indeksa brzine i tabela indeksa opterećenja);
2. Katalog firme “Hofmann
®” Werkstatt-Technik, Nemačka, prospekt proizvoda geoliner™ 660 kao i propagandni materijal dobijen kroz saradnju sa firmom ”Hofmann Marinković“ iz Velike Moštanice;
3. Zvaničan Internet sajt firme “Hofmann
®” Werkstatt-Technik (slike proizvoda njihovog programa);
4. Priručnik za tehniočki pregled vozila, dipl.ing Mirpslav Popović, Cicero štampa, Beograd 2001. (slika preseka pneumatika).

 

www.as-feder.com